Môi trường và cộng đồng

Vinahenco kết hợp với Trung ương Hội kinh tế môi trường Việt Nam tham gia ...

Ngày: 13/03/2017 | 12:00 AM
Thực hiện Chương trình hành động “Vì nền kinh tế xanh – Phát triển bền vững”, Ban lãnh đạo Vinahenco và Ban Thường vụ Trung ương Hội tổ chức chương trình du Xuân về nguồn tại khu Di tích lịch ...